Nov. 23rd, 2014

krott: (Default)
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
19 ноември 2014 г.
Утвърден е дизайнът на нова разменна монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г.Днес Управителният съвет на Българската народна банка (УС на БНБ) утвърди дизайна на разменна монета с номинална стойност 2 лева, емисия 2015 г. При изработване на двете страни на разменната монета е пренесена темата и изображението на Паисий Хилендарски от банкнотите в обращение с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г.Read more... )

Profile

krott: (Default)
krott

December 2015

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 31  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 03:52 am
Powered by Dreamwidth Studios